Yüzmede Strethcıng

Yüzmede stretching yenilenme antrenmanda önemli bir kavramdır. Yüksek verim düzeylerine ulaşmak için sporcular, bir öncekinden daha uzun süre ve daha ağır bir biçimde antrenman yaparlar. Antrenman sürecini hiçbir şey kısaltamaz. Oysa sporcular, eğer tamamen toparlanmışlarsa daha fazla çalışabilirler. Yenilenme bir etkinlikte gerilen kasların ve temel fizyolojik işlemlerin yeniden elde edilmesi ile sonuçlanan süreç ya da süreçlerdir. Stretch’ in hem tedavi edici hem de hastalıktan koruyucu özellikleri vardır. Terapi olarak uyguladığımız bir yöntem olan stretch yöntemi, antrenman ve yarışlardan sonra yenilenmeyi hızlandırabilir ve çalışma kapasitesini arttırabilir. Stretch terapisinin toparlanma sürecine yardımcı olabilme potansiyeli fazladır. Sürekli bir yarışma zorunluluğu, yüksek yaralanma olasılığını ortaya çıkarır. Omurga, bağlar, kirişler ve kasların aşırı gerginliği, eğer sporcunun yaşantısında erkenden ele alınmamışsa, kalıcı bir hasara yol açabilir. Stretch terapisi, bu zararı önlemek için sporcu ve antrenöre yardımcı olabilir.

Antrenörlerin çoğunluğu, sporcunun aşağıdaki üç konuya gösterdiği tepkiyi geliştirmekle ilgilenirler:

  • Antrenman uyaranınca çabuk uyum (adaptasyon)
  • Antrenman dönemleri ile yarışmalar arasında iyi bir yenilenme atımı
  • Yaralanmalardan korunma

STRETCH TERAPİSİNİN AMAÇLARI

Kasları daha esnek hale getirmek fiziksel verimi arttırmak sporcu bunu, yorgunluk sonrası sertliğe neden olan artık ürünleri dışarı atarak ya da hızlı bir biçimde vücutta dağıtarak gerçekleştirir.
İlk başta görülmeyen, buna karşın yıllar boyunca süren antrenmanlardan ve yetersiz yenilenmeden sonra kendini gösteren küçük yaraları önlemek için bir temel oluşturur. Kasların esnekliğini, gücünü ve de yaralanmalara karşı dayanıklılığını arttırmak. Bu aynı zamanda eklemler, kirişler ve bağlara da uygulanabilir. Agonist (birlikte ) ve antagonist (karşıt) olarak çalışan kaslar arasında bir denge kurmak,

Yaralanmaya elverişli olan yorgun bir kası çalıştıramayacağınızdan duyulan gereksinim çok önemlidir. Bu program ilk olarak, daha fazla toparlanma sürecine gereksinim çok önemlidir. Bu program ilk olarak, daha fazla toparlanma sürecine gereksinim duyan sistemlere, özellikle bağ dokular (kirişler, bağlar ve doku yüzeyi) ile destek dokular (bağlar ve doku yüzeyi) ile destek dokulara (bağlar ve kemik) odaklanmalıdır. Antrenman uyanlarına uyumu ve yenilenmeyi hızlandıracak girişimleri öncelikle bu yapılara yöneltin. Bunu nasıl gerçekleştireceğiniz, antrenman yükünün yeğinliği, yoğunluğu ve süresine göre değişir.

Sürekli ya da etkin bir uğraş sporcuyu fiziksel ve zihinsel olarak etkiler. Yorgunluk, vücudun yüksek düzeyde dayanabilme kapasitesini azaltır. Çünkü kasları, merkezi sinir sistemi (MSS) ve çevresel (periferik) sinir sistemini etkileyen glikoz düzeylerini azaltır. Stretch terapisi dolaşımı özellikle artık ürübnleri vücuttan atmayı ve oksijenin azaldığı bölgelerdeki oksijeni yenilemeyi amaçlayan toplardamardan kalbe kan gidişi döngüsünü hızlandırır. Bu süreçte vücuda tekrar glikoz dolar. Bu da gevşeme ve rahatlama duygusunu arttırır. Böylece ertesi gün sporcunun zor bir antrenmanı ya da yarışı varsa, sporcu hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırlamış olacaktır.

Bu bizi, stretching terapisinin yenilenme süreci için neden çok gerekli olduğuna ilişkin başka bir yaklaşıma ulaştırmaktadır. Nitekli bir sporcu olarak kendim ve bir antrenör olarak sporcularım için geliştirmeye çalıştığım bir kavram, çevre (antrenman ya da yarış) açısından ve içsel olarak kas ve vücut hissi anlamına gelen, içsel bilinçlilikti. Bu kavram, sporcular vücutlarını hissetmeyi ve kaslarının ve yaralarının durumunu değerlendirmeyi öğrendiklerinde, stretch terapisi ile geliştirilebilir. Bilinçlilik, doruk verimi saptamayı ve daha fazla denetimi ve kendine güven duygusunu geliştirmeyi amaçlar. Stretch terapisini antrenman programınıza dahil etmek önemlidir. Kasların, kirişlerin bağların ve doku yüzeyinin gerilme kapasiteleri eklemlerdeki hareket genişliliği ve kasların kasılma ve tekrar düzelme yetenekleri, nasıl hareket edeceğimizi tanımlar. Ağır yarış programları, hareket kapasitemizi zorlamaktadır. Antrenmanda düzenli bir yaklaşımla, zihinsel ve fiziksel olarak bir sporcunun tamamen yenilenmesine yardımcı olabiliriz. Uygun olan yaklaşımda, yıllık antrenman planı içersinde, genel antrenman, hazırlık evresi ve yenilenme evresi boyunca stretch kuramını uygulanmaktadır.